Category Archives: Thuli Ndlovu

Isifundo sokukhumbula uThuli Ndlovu

Isifundo sokukhumbula uThuli Ndlovu

Isonto, 24 Septhemba 2017

Sethulwe nguMengameli wabahlali baseMjondolo uS’bu Zikode

Ngiyabonga mphathi wohlelo, bahlali baseMjondolo, nabo bonke ubuholi babahlali kwi Sifundazwe sakithi KwaZulu/Natal naKuzwe lonke. Izihambeli zethu. Ngokukhethekile ngibingelela umama ka Thuli Ndlovu nomama ka Samuel Hloele nawo wonke umndeni wakwa Ndlovu nowakwa Hloele nomphakathi wakwa Ndengezi nase Kukhanyeni.  Continue reading

Abahlali baseMjondolo will hold the Unveiling Ceremony of the late Cde Thuli Ndlovu on 1 October

Thursday, 29 September 2016

Abahlali baseMjondolo will hold the Unveiling Ceremony of the late Cde Thuli Ndlovu on 1 October

14449012_1260069120690004_1902728699204971840_nToday marks exactly two years since the assassination of our comrade Thuli Ndlovu. Thuli was a member of the Abahlali National Council and the Chairperson of the KwaNdengezi Branch. She was assassinated on the 29 September 2014 at about 19:30pm. She was carrying her daughter Freedom. She was also with Siphesihle Madlala. Siphesihle, who is Thuli ‘s neighbour, was in the house to assist Thuli’s older daughter, Slindile, with home work. At that time she was doing her matric. The gunman fired eight shorts at Thuli and she died on the scene. Madlala was also shot in his stomach but he was rushed to hospital and survived the painful experience. Thuli left two kids Slindile and Freedom. She also left her Mom. As a result of a long struggle her killers, two ANC councillors, were brought to book. But the reality remains that her kids will never have a Mom again.

Continue reading

The Mercury: Every political murder is a crisis

http://www.iol.co.za/mercury/every-political-murder-is-a-crisis-2026622

The ANC needs to accept that the nation exceeds the party and that people have a right to organise independently and take positions of their own choosing, writes Richard Pithouse.

Durban – In the great anti-colonial poem of his youth, Notebook of Return to my Native Land, written on the eve of World War II, Aimé Césaire wrote a profound optimism into the world.

Red Ants and residents clashed near Hammaskraal this week during a protest sparked after residents resisted efforts to evict them. File photo: Masi Losi. Credit: INDEPENDENT ME

Continue reading

Mama ubuyiqhawe noMholi ukulwile ukulwa okuhle

Ngithi hhay uyinqokonqoko wena ongabonwayo..
Wena uyinqongqo mihla yonke..
Ungusomaqhuzu ozimele..
Iqhawe ngisho selulele..
Walinika amandla.
Amangalisayo

Ubile yinqhawe lamama kwaze kwafika ekugcineni
Bambulala abazitshel ukuth bangongqondongqondo
Becabanga ukuthi kuzoba njengejwayelo banethezeke
Kanti sebefik komunye ungqondongqondo
UNdlovukayphikiswa…Iqhawe lethu. Continue reading