Discussion on the ANC Centenary in Oslo

ANC 100 years:

In what direction is South Africa headed?
Is the ANC still the right party to lead the country into the future?

The Norwegian Council for Africa invites you to an important debate and the viewing of a prize-winning South African documentary.

The African National Congress (ANC), the former South African liberation movement and since 1994 the country´s governing party, celebrates its centennial this year. To mark this occasion The Norwegian Council for Africa has invited 3 well-known and knowledgeable speakers from South Africa to debate the enormous challenges that South Africa is facing.

The 3 speakers are:

Dr. Pallo Jordan, member of the National Executive Council (NEC) of the ANC, Member of Parliament, former Minister of Government. Dr. Jordan was active in South Africa´s liberation struggle for decades before the end of apartheid in 1994, and has had a leading position in South African politics ever since. He has had many government posts, among them Minister of Environment and Tourism (1996-1999) and Minister of Culture (2004-2009).

S´bu Zikode, president of The Shack Dwellers´ Movement (Abahlali baseMjondolo). This movement has more than 20.000 members and is regarded as one of the most important social movements that has developed in South Africa since 1994. The movement fights against evictions in informal settlements, and focuses on the right to housing as a human right. It has taken the fight against evictions in slum areas all the way to South Africa´s Constitutional Court, and won an important victory there when evictions were deemed unconstitutional. S´bu Zikode has been voted one of the 200 most influential young persons in South Africa by the important South African newspaper Mail & Guardian.

Richard Pithouse, writer and social critic, academic and democracy activist. Pithouse teaches politics at Rhodes University.

Before the debate we will show the prize-winning South African documentary ”Dear Mandela.” This internationally acclaimed film describes the struggle of the Shack Dwellers´Movement/Abahlali baseMjondolo to take the case of the slum evictions to the Constitutional Court and thereby put the promises of what is often described as the world´s most progressive constitution to the test.

Time: Thursday November 22

The film will be shown at 6 pm. After the film there will be a short break with snacks before the debate starts at 8 pm.

Venue: Center for Afrikansk Kulturformidling/The Centre for African Culture (CAK), Pilestedet 75 C , Oslo.

Entrance is free. Both the film and the debate will be in English.

Background:

South Africa´s former liberation movement, now governing party, The African National Congress (ANC) is celebrating its centennial this year. This comes at a moment when South Africa´s democracy is experiencing perhaps its most serious crisis since liberation in 1994.

Few countries in the world have registered a greater economic gap between rich and poor than South Africa. And many critical voices point out that powerful and privileged ANC politicians belong to the rich elite, a result of a system of ”connections” between politics and business.

Meanwhile, the ANC government is challenged on important areas of social justice. The long strikes of the mine workers for better living conditions, which culminated in the police action against striking miners that resulted in 34 miners killed in Marikana in August this year, is one of the serious challenges faced by the ANC. Another is the shack dwellers movement against evictions and for better living conditions in the many informal settlements that are created by the poor and homeless.

http://www.afrika.no/Detailed/22683.html

Debatt og filmvisning: Hvor går Sør-Afrika?

Fellesrådet for Afrika inviterer til debatt og filmvisning:
Hvor går Sør-Afrika?

Er ANC det rette partiet til å lede landet inn i framtida?

I anledning ANCs hundreårsjubileum har Fellesrådet for Afrika invitert tre markerte debattanter fra Sør-Afrika til å diskutere de enorme utfordringene Sør-Afrika står overfor.

De tre er:

Dr. Pallo Jordan, medlem av den øverste ledelsen i ANC, parlamentsmedlem og tidlgere statsråd. Jordan er medlem av ANCs National Executive Council), har vært medlem av den sørafrikanske nasjonalforsamlingen fra frigjøringen i 1994 fram til i dag, er tidligere minister for blant annet miljø og turisme (1996-1999) og kulturminister(2004 til 2009), og var aktiv i frigjøringskampen i tre tiår fram til 1994.

Richard Pithouse, kritisk skribent og kommentator, akademiker og demokratiaktivist. Underviser ved Rhodes University. Pithouse er en svært markert kritiker av ANC-myndighetene.

S´Bu Zikode, leder for slumboerbevegelsen Abahlali baseMjondolo / Shack Dwellers´ Movement

Bevegelsen er regnet for en av de viktigste sosiale bevegelsene som har vokst fram siden 1994. Bevegelsen er partipolitisk uavhengig og har utfordret ANC-myndighetene. Den bruker det sørafrikanske rettssystemet aktivt for å fremme bolig som en menneskerett, og vant en kamp mot utkastelser ved å ta saken helt til Sør-Afrikas forfatningsdomstol (Constitutional Court). S´Bu Zikode er kåret til en av Sør-Afrikas 200 mest framtredende unge personer av den sørafrikanske storavisen Mail & Guardian.

I panelet sitter også Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Liv Tørres har bodd i Sør-Afrika i en årrekke og har jobbet tett med fagbevegelsen og andre sentrale politiske aktører. Hun har skrevet doktoravhandling om demokratiseringsprosessen i landet og har vært en aktiv debattant om Sør-Afrika-spørsmål i mange år.

Ordstyrer: Sigrun Johnstad, seniorrådgiver i Fellesrådet for Afrika

Før debatten vises den prisbelønte dokumentarfilmen ”Dear Mandela” som handler om slumboerbevegelsen Abahlali baseMjondolos kamp for retten til bolig.

Tid: Torsdag 22. November.

Filmen vises kl. 18.00. Deretter blir det en kort pause med enkel servering før paneldebatten, som starter kl. 20.00.

Sted: Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK), Pilestredet 75c, Oslo.

Arrangementet er gratis. Meld deg på her.

Bakgrunn:

ANC – Sør-Afrikas tidligere frigjøringsbevegelse og nåværende regjeringsparti – feirer sitt hundreårsjubileum i år. Samtidig mener mange at Sør-Afrikas demokrati er inne i sin verste krise siden apartheidregimets fall i 1994.

Få land i verden har registrert større forskjell mellom fattig og rik enn Sør-Afrika. Og forskjellen er økende. Mange kritikere påpeker at blant de rikeste finnes også mange mektige ANC-politikere med store privilegier, ofte et resultat av uheldig ”samrøre” mellom politikere og næringsliv.

Samtidig utfordres regjeringen på mange av sine kjerneområder knyttet til sosial rettferdighet. Gruvearbeidernes langvarige kamp for levelige forhold – toppet av politiets drap på 34 streikende og demonstrerende arbeidere i Marikana i august i år – er en av de største direkte utfordringene ANC-regjeringen står overfor. En annen er utfordringen fra slumboerbevegelsen, som kjemper for levelige boliger for alle og mot riving og utkastelser i de mange selvetablerte og uformelle boligområdene som har utviklet seg i Sør-Afrikas byer – i mangel av noe bedre.