Category Archives: S’bu Zikode

Isifundo sokukhumbula uThuli Ndlovu

Isifundo sokukhumbula uThuli Ndlovu

Isonto, 24 Septhemba 2017

Sethulwe nguMengameli wabahlali baseMjondolo uS’bu Zikode

Ngiyabonga mphathi wohlelo, bahlali baseMjondolo, nabo bonke ubuholi babahlali kwi Sifundazwe sakithi KwaZulu/Natal naKuzwe lonke. Izihambeli zethu. Ngokukhethekile ngibingelela umama ka Thuli Ndlovu nomama ka Samuel Hloele nawo wonke umndeni wakwa Ndlovu nowakwa Hloele nomphakathi wakwa Ndengezi nase Kukhanyeni.  Continue reading

Amakhansela ayingozi, sesiyawesaba: Zikode

Mhlengi Shangase, Isolezwe

UMENGAMELI waBahlali baseMjondolo, uMnuz S’bu Zikode
UMENGAMELI waBahlali baseMjondolo, uMnuz S’bu Zikode (osesithombeni), uthi sebeyawasaba amakhansela ngoba aseyingozi emphakathini. 

UZikode, obefakaza kwikhomishini ephenya ngokubulawa kosopolitiki eyajutshwa nguNdunankulu uMnuz Willies Mchunu, uthe akubona kuphela abahlali abasaba amakhansela kodwa nomphakathi ngoba asephenduke abantu abangenanembeza.   Continue reading

The Restoration of our Human Dignity is not Negotiable

The Restoration of our Human Dignity is not Negotiable

Talk given by S’bu Zikode at the Mzala Nxumalo Centre conference on ‘The Future of the Left, South Africa in a Global Context’, 10 June 2017

I would like to thank the Mzala Nxumalo Centre for inviting us to speak at this conference. I only received this invitation because of the movement that I am part of so I would also like to thank Abahlali baseMjondolo for entrusting me with this responsibility to represent our views.

Abahlali baseMjondolo has about thirty five thousands members in 38 branches in KZN, Eastern Cape, Western Cape and Gauteng. In July this year we will be launching our first branch in Mpumalanga province, in Vukuzakhe Township. Our members are fundamentally committed to the struggle for land, housing and dignity. We have occupied and held land across this city. Some of our members have been arrested, assaulted, slandered, tortured and murdered in the this struggle.  Continue reading

S’bu Zikode to Speak at Schools in Estcourt on Friday

14691091_1272611039435812_1098971015572243898_nWednesday, 12 October 2016

Abahlali baseMjondolo press statement

S’bu Zikode to Speak at Schools in Estcourt on Friday

S’bu Zikode, the current president of Abahlali baseMjondolo has been invited to speak to the learners at the two schools that he attended: Inkosi Mjwayeli Primary School and Bonokuhle High School where he was matriculated. Both Bonokuhle and Inkosi Mjwayeli are situated in Estcourt in eMangweni, eMoyeni. Continue reading